SZKOLENIA

Z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Szkolimy pracowników wyznaczonych przez pracodawcę z zakresu prowadzenia akcji ewakuacyjnej

– wykorzystujemy sztuczny dym dla zapewnienia miarodajnych warunków ewakuacji.

Szkolimy zespoły przeciwpożarowe – najnowocześniejszym symulatorem pożarów.

LIKWIDUJEMY……. PALĄCE PROBLEMY KOMPLEKSOR / KOMPLEKSOR BIS

Certyfikat Jakości Usług