System sygnalizacji pożaru SSP

System sygnalizacji pożaru SSP

Projekty systemu sygnalizacji pożaru SAP zatwierdzone zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Montaż systemów sygnalizacji pożaru Firm Polon Alfa ; Bosch ; Siemens; Esser ; Aritech.
Przeglądy okresowe systemu sygnalizacji pożaru
Sprzedaż podzespołów systemów sygnalizacji pożaru
Serwis systemów sygnalizacji pożaru

  Lp  Rodzaj czynności

Przegląd
  czasookres 

1    Sprawdzenie czystości czujek   1 x miesiąc
2Test panelu operatora1 x miesiąc
3Test centrali1 x miesiąc
4Test rezerwowego źródła zasilania1 x kwartał
5Test zadziałania czujek1 x miesiąc
6Test ROP1 x pół roku
7Test współdziałania systemów ppoż.1 x kwartał

 

NASZE USŁUGI

Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Instalacja hydrantowa wewnętrzna

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Instalacja hydrantowa zewnętrzna

SZCZEGÓŁY
System sygnalizacji pożaru SSP

System sygnalizacji pożaru SSP

SZCZEGÓŁY
System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

SZCZEGÓŁY
System oddymiania dymklapy i okna dymowe

System oddymiania dymklapy i okna dymowe

SZCZEGÓŁY
System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

SZCZEGÓŁY
Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

SZCZEGÓŁY
Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

SZCZEGÓŁY
Drzwi  pożarowe

Drzwi pożarowe

SZCZEGÓŁY
Bramy przemysłowe

Bramy przemysłowe

SZCZEGÓŁY
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

SZCZEGÓŁY
Instalacje gazowe

Instalacje gazowe

SZCZEGÓŁY
Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

SZCZEGÓŁY
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZCZEGÓŁY
Certyfikat Jakości Usług