System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Projekty stałych systemów gaśniczych gazowych SUG-G zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds Pożarowych.
Montaż systemów SUG-G z uruchomieniem.
Serwis przeglądy okresowe

  Lp  Rodzaj czynności

Przegląd
  czasookres 

1Weryfikacja wskaźników pomiarowych1 x tydzień
2Sprawdzenie czystości czujek1 x kwartał
3Test panelu operatora1 x tydzień
4Test centrali1 x tydzień
5Test rezerwowego źródła zasilania1 x kwartał
6Test zadziałania systemu detekcji i alarmowania1 x kwartał
7Sprawdzenie rurociągów, zaworów, zbiorników oraz przewodów elastycznych1 x pół roku
8Test współdziałania systemów ppoż.1 x rok
9Próba działania urządzenia gaśniczego 1 x rok

 

NASZE USŁUGI

Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Instalacja hydrantowa wewnętrzna

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Instalacja hydrantowa zewnętrzna

SZCZEGÓŁY
System sygnalizacji pożaru SSP

System sygnalizacji pożaru SSP

SZCZEGÓŁY
System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

SZCZEGÓŁY
System oddymiania dymklapy i okna dymowe

System oddymiania dymklapy i okna dymowe

SZCZEGÓŁY
System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

SZCZEGÓŁY
Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

SZCZEGÓŁY
Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

SZCZEGÓŁY
Drzwi  pożarowe

Drzwi pożarowe

SZCZEGÓŁY
Bramy przemysłowe

Bramy przemysłowe

SZCZEGÓŁY
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

SZCZEGÓŁY
Instalacje gazowe

Instalacje gazowe

SZCZEGÓŁY
Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

SZCZEGÓŁY
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZCZEGÓŁY
Certyfikat Jakości Usług