Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe, zraszaczowe

Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe, zraszaczowe

Serwis pompowni pożarowych.
Obsługa pompowni pożarowych zgodnie z harmonogramem.
Obsługa zbiorników pożarowych.

  Lp  Rodzaj czynności

Przegląd
  czasookres 

1Sprawdzenie gotowości pomp do działania1 x tydzień
2Uruchomienie silnika diesla na 30 minut – tryb testowy.1 x tydzień
3Uruchomienie pomp elektrycznych -  tryb testowy1 x miesiąc
4Sprawdzenie sygnałów monitorujących1 x tydzień
5Sprawdzenie stanu instalacji rurowej w pomieszczeniu przepompowni i wskaźników kontrolno alarmowych1 x tydzień
6Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach1 x tydzień
7Sprawdzenie ciśnienia przed zaworami kontrolno-alarmowymi1 x tydzień
8Sprawdzenie zapasu paliwa i poziomu oleju1 x miesiąc
9Sprawdzenie stanu instalacji tryskaczowej w budynku 1 x rok
10Sprawdzenie zaworów kontrolno-alarmowych1 x miesiąc
11Sprawdzenie czy nie zostały przekroczone wysokości składowania1 x miesiąc
12Sprawdzenie wskaźników przepływu1 x rok
13Sprawdzenie wydajności pomp1 x miesiąc
14Odpuszczenie wody z instalacji tryskaczowej suchej1 x rok

 

NASZE USŁUGI

Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Instalacja hydrantowa wewnętrzna

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Instalacja hydrantowa zewnętrzna

SZCZEGÓŁY
System sygnalizacji pożaru SSP

System sygnalizacji pożaru SSP

SZCZEGÓŁY
System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

SZCZEGÓŁY
System oddymiania dymklapy i okna dymowe

System oddymiania dymklapy i okna dymowe

SZCZEGÓŁY
System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

SZCZEGÓŁY
Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

SZCZEGÓŁY
Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

SZCZEGÓŁY
Drzwi  pożarowe

Drzwi pożarowe

SZCZEGÓŁY
Bramy przemysłowe

Bramy przemysłowe

SZCZEGÓŁY
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

SZCZEGÓŁY
Instalacje gazowe

Instalacje gazowe

SZCZEGÓŁY
Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

SZCZEGÓŁY
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZCZEGÓŁY
Certyfikat Jakości Usług