Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy

Sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego.
Wyposażanie obiektów  nowo powstałych w podręczny sprzęt gaśniczy [odbiory PSP]
Przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego
Remonty zgodnie  z zaleceniami producentów.

 

Typ sprzętu

Przegląd
  czasookres minimum  

Remont
  czasookres  
  Rewizja wewnętrzna  
zbiornika UDT
  Gaśnica proszkowa Gp x/z   1 x rok Co 5 lat Od Gp 6x – co 5 lat
Gaśnica śniegowa GS 1 x rok Co 10 lat Co 10 lat
 Gaśnica płynowa GWG x/z1 x rokCo 5 latOd GWG 6x – co 5 lat 
Agregaty gaśnicze 1 x rokCo 5 lat Co 5 lat /
próba ciśnieniowa co 10 lat
Koce gaśnicze1 x rok--

 

NASZE USŁUGI

Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Instalacja hydrantowa wewnętrzna

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Instalacja hydrantowa zewnętrzna

SZCZEGÓŁY
System sygnalizacji pożaru SSP

System sygnalizacji pożaru SSP

SZCZEGÓŁY
System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

SZCZEGÓŁY
System oddymiania dymklapy i okna dymowe

System oddymiania dymklapy i okna dymowe

SZCZEGÓŁY
System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

SZCZEGÓŁY
Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

SZCZEGÓŁY
Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

SZCZEGÓŁY
Drzwi  pożarowe

Drzwi pożarowe

SZCZEGÓŁY
Bramy przemysłowe

Bramy przemysłowe

SZCZEGÓŁY
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

SZCZEGÓŁY
Instalacje gazowe

Instalacje gazowe

SZCZEGÓŁY
Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

SZCZEGÓŁY
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZCZEGÓŁY
Certyfikat Jakości Usług