Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Projekty instalacji hydrantowej zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.
Montaż instalacji hydrantowej
Sprzedaż hydrantów wewnętrznych
Przeglądy okresowe instalacji hydrantowej z pomiarem wydajności
Remonty instalacji hydrantowej
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych.

Typ Hydrantu

Przegląd
  czasookres minimum  

Wydajność
  czasookres  
Próba ciśnieniowa
  węża na rozerwanie 
  Hydrant DN 25 z wężem półsztywnym
PN EN 671-1 
 1 x rok 1 x rok Co 5 lat
Hydrant DN 52 z wężem płasko składanym 1 x rok 1 x rok Co 5 lat

 

NASZE USŁUGI

Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Instalacja hydrantowa wewnętrzna

SZCZEGÓŁY
Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Instalacja hydrantowa zewnętrzna

SZCZEGÓŁY
System sygnalizacji pożaru SSP

System sygnalizacji pożaru SSP

SZCZEGÓŁY
System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałych urządzeń gaśniczych gazowych

SZCZEGÓŁY
System oddymiania dymklapy i okna dymowe

System oddymiania dymklapy i okna dymowe

SZCZEGÓŁY
System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

System oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

SZCZEGÓŁY
Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe / zraszaczowe

SZCZEGÓŁY
Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

Techniczna bierna ochrona przeciwpożarowa

SZCZEGÓŁY
Drzwi  pożarowe

Drzwi pożarowe

SZCZEGÓŁY
Bramy przemysłowe

Bramy przemysłowe

SZCZEGÓŁY
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

SZCZEGÓŁY
Instalacje gazowe

Instalacje gazowe

SZCZEGÓŁY
Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

Audyt grubości ścianek urządzeń ciśnieniowych

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

Serwis i montaż systemów kontroli dostępu

SZCZEGÓŁY
Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

Serwis i montaż systemów telewizji przemysłowej

SZCZEGÓŁY
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SZCZEGÓŁY
Certyfikat Jakości Usług